Тестування мереж та обладнання хDSL (ADSL2, ADSL2+, VDSL2 та ін.)

хDSL - це сімейство технологій, що дозволяють значно розширити пропускну спроможність абонентської лінії місцевої телефонної мережі шляхом використання ефективних лінійних кодів та адаптивних методів корекції спотворень лінії на основі сучасних досягнень мікроелектроніки та методів цифрової обробки сигналу.

Короткий довідник із тестування абонентських ліній та DSL сервісів (92 стор.; 4,4 МБ)

В абревіатурі xDSL символ «х» використовується для позначення першого символу в назві конкретної технології, а DSL позначає цифрову абонентську лінію DSL (англ. Д італ С абонент Л ine – цифрова абонентська лінія). Технології хDSL дозволяють передавати дані зі швидкостями, що значно перевищують ті швидкості, які доступні навіть найкращим аналоговим та цифровим модемам. Ці технології підтримують передачу голосу, високошвидкісну передачу даних та відеосигналів, створюючи при цьому значні переваги як абонентам, так і провайдерам. Багато технологій хDSL дозволяють поєднувати високошвидкісну передачу даних і передачу голосу по одній і тій самій мідній парі. Існуючі типи технологій хDSL, розрізняються в основному за використовуваною формою модуляції та швидкості передачі даних.

До основних типів xDSL відносяться: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2, HDSL, IDSL, MSDSL, PDSL, RADSL, SDSL, SHDSL, UADSL. Всі ці технології забезпечують високошвидкісний цифровий доступ абонентської телефонної лінії. Існуючі технології xDSL розроблені для досягнення певних цілей та задоволення певних потреб ринку. Деякі технології xDSL є оригінальними розробками, інші є просто теоретичними моделями, в той час як треті ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2 вже стали стандартами, що широко використовуються. Основною відмінністю даних технологій є методи модуляції, що використовуються для кодування даних.

Очевидно, що в майбутньому системи з високою пропускною здатністю, такі як волоконно-оптичні кабелі будуть підведені до кожного підприємства та житлового об'єкта. Поки що ж DSL забезпечує економічний спосіб отримання потрібної пропускної спроможності для доставки безлічі абонентів і підприємств таких сервісів як відео-за запитом (VoD), телебачення по Інтернет-протоколу (IPTV), доступ до мережі Інтернет, голос-по-Інтернет протоколу (VoIP) та віртуальних приватних мереж (VPN).

 

Структура типової мережі xDSL

Прилади, що рекомендуються для тестування xDSL (ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2 та ін.)

Для стійкої роботи xDSL необхідно виконувати такі вимірювання параметрів кручений пари:
- амплітудно-частотна характеристика лінії;
- втрати, що вносяться для певної частоти;
- шум та перехресні перешкоди;
- імпульсні перешкоди;
- асиметрія лінії;
- Виявлення котушок Пупина;
- Виявлення паралельних відпайок;
- Виявлення розщеплених пар;
- Контроль спектру;
- Виявлення дефектів з високими значеннями опорів;
- Виявлення дефектних сполук;
- Виявлення резистивних дефектів.

Рекомендуємо EXFO AXS-200/625 - Тестер для мідних ліній до 30 МГц (ADSL1/2/2+ та VDSL2)

Модель Фото Короткий опис
Ручна модульна платформа для мереж доступу AXS-200 фірми EXFO
EXFO
AXS-200
SharpTESTER

з складу
EXFO AXS-200 - Мультисервісна ручна платформа.

Код товару: 1000393

Мультисервісна ручна платформа.
Проведення вимірювань у трьох середовищах (DSL, Ethernet, а також у волокні), може легко конфігуруватися для вимірювань у міді/DSL/triple-play, а також серед Ethernet і в оптичному волокні.
EXFO
AXS-200/625

з складу
EXFO AXS-200/625 - Тестер для мідних ліній до 30 МГц (ADSL1/2/2+ та VDSL2).

Код товару: 1000391

Тестер для мідних ліній до 30 МГц (ADSL1/2/2+ та VDSL2) та тестування Triple-Play та Ethernet - EXFO AXS-200/625.
Аналіз спектру до 30 МГц. Перевірка традиційних ліній ТЧ. Перевірка різних параметрів якості IPTV та VoIP сервісів.